Inženierģeodēziskie darbi būvniecībā


Piedāvājam sekojošus celtniecības ģeodēzijas darbus:

 • Ēku daļu, konstrukcijas elementu un pamatu nospraušana dabā, asu nostiprināšana;
 • Iekšējā ēku nospraušana, reperu uzstādīšana;
 • Monolīto darbu uzraudzīšana (konstrukciju veidņu pareizības pārbaude, pārsegumu veidņu robežu pārbaude, pārjumšanas veidņu nivelēšana);
 • Ģeodēziskie darbi iekārtu montāžā, celtņa ceļu pārbaudē un kolonu vertikāles, būvju, un to elementu pārbaudē.

Veicam arī tādus darbus kā:

 • Ēku, konstrukciju un būvju elementu ģeodēzisko izpildshēmu izgatavošana celtniecības procesā;
 • Ēku fasāžu un to elementu uzmērīšana;
 • Ēku ģeometrisko parametru ģeodēziskā kontrole;
 • Ēku un būvju nosēšanās procesu novērošana un deformācijas noteikšana (monitorings);
 • Konstrukciju novietojuma pārbaude;
 • Karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana;
 • Būvelementu un zemes virsmas nivelēšana;
 • Kā arī citus darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma.


Ģeodēziskie tīkli


Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana,

Augstuma atzīmju (reperu) ierīkošana,

Ģeodēzisko punktu apsekošana.

Ģeodēzisko atbalsta tīklu un reperu precīzā nivelēšana